AVRUPA BİRLİĞİ- AR-GE ve İnovasyon Fonlarına Erişim Destekleri İhtiyaç Analizi

AVRUPA BİRLİĞİ DESTEK PROJELERİ

İstanbul Sanayi Odası olarak ülkemizin AR-GE ve İnovasyon ekosistemindeki paydaşların AB fonlarından daha fazla faydalanmasını sağlamak amacıyla başlattığımız çalışmamız İstanbul Proje Akademisi kapsamında, firmalara bilgilendirme, eğitim, ağ oluşturma, konsorsiyum kurma, eşleştirme faaliyetleri ve proje geliştirme danışmanlığı sunulmaktadır.

Ülkemiz sanayisinin Ufuk Avrupa projelerindeki başvuru ve başarı oranını artırmak için çıktığımız bu yolda İstanbul Proje Akademisi’nin sürdürülebilirliğinin sağlanması için bir model geliştirilmesine yönelik Fizibilite Araştırması yapılmaktadır.

İstanbul Proje Akademisi’nin sürdürülebilir fiziki bir ara yüz yapısı haline getirilmesi hedefiyle hayata geçirilen Fizibilite Araştırması ile proje yönetimi, işletme modeli ve gelir modelini içerecek şekilde bir analiz ortaya koyulması beklenmektedir. Bu kapsamda, kurulacak yapının sizlere en yararlı hizmeti sunabilecek şekilde inşa edilmesi için siz paydaşlarımızı hedef alan İSTANBUL PROJE AKADEMİSİ AB AR-GE ve İNOVASYON FONLARINA ERİŞİM DESTEKLERİ İHTİYAÇ ANALİZİ ANKETİ düzenlenmektedir.

bilgi ve sipariş için bizimle iletişime geçebilirsiniz.